Pełna oferta    

Kotły o mocy od 15 kW do 150 kW.

Przeznaczone do spalania suchej i drobnej biomasy takiej jak:

pellet drzewny, pellet słomiany, ziarno zbóż (np. owies), odpady poprodukcyjne (np. pestki owoców, łupiny orzechów, łupiny słonecznika).

Kotły o mocy od 80 kW do 600 kW oferowane w dwóch typach

  1. spalające suchą i drobną biomasę: pelet drzewny, agropelet (pelet ze słomy), zboże (owies), peski owoców, itp...

  2. spalające zrębki drewna.

Kotły o mocy od 80 kW do 600 kW oferowane w dwóch typach

  1. spalające suchą i drobną biomasę: pelet drzewny, agropelet (pelet ze słomy), zboże (owies), peski owoców, itp...

  2. spalające zrębki drewna.

Kotły parowe na biomasę o wydajności pary w zakresie od 0,15 t/h do 10,8 t/h , ciśnieniu od 6 do 20 bar.

W​ykonane na zamówienie kotłownie kontenerowe z kotłami przeznaczonymi do spalania różnego typu biomasy.

Komplete systemy przeznaczone do suszenia przemysłowego suszenia zarówno biomasy jak i innych materiałów. Suszarnie bębnowe, suszarnie podłogowe, suszarnie taśmowe.

Please reload