top of page

Przykładowe realizacje 

Kocioł na pellet o mocy 3 MW.

Kocioł​ przeznaczony do spalania "suchej" biomasy o wilgotności do 25%, takiej jak: pellet drzewny, pellet słomiany, ziarno zbóż (np. owies), odpady poprodukcyjne (np. pestki owoców, łupiny orzechów, łuski słonecznika).

Kocioł na zrębki drewna o mocy 1,8 MW.

Kocioł​ przeznaczony do spalania "mokrej" biomasy o wilgotności do 45%, takiej jak: zrębki drewna. Zdjęcia przedstawiają kocioł w momencie uruchomienia oraz po 10 latach użytkowania.

Kotłownie kontenerowe z kotłami na biomasę.

Seria kotłowni kontenerowych z kotłami o mocy 200 kW przeznaczonymi do spalania "mokrej" biomasy o wilgotności do 45%, takiej jak: zrębki drewna

Kotłownie na ciętą słomę o mocy 1 MW.

Kocioł​ przeznaczony do spalania ciętej słomy o wilgotności do 25%. Układ wyposażony jest w automatyczny system podawania słomy, składający się ze stołu podawczego, szarpaka i przenośnika taśmowego.

Kotłownie na zrębki drewna o mocy 1 MW.

Kocioł​ przeznaczony do spalania "mokrej" biomasy o wilgotności do 45%, takiej jak: zrębki drewna.

Kotłownie na brykiet z konopii o mocy 200 kW

Kocioł​ przeznaczony do spalania brykietu z konopii o wilgotności do 25%.

Kotłownie na zrębki drewna o mocy 500 kW.

Kocioł​ przeznaczony do spalania odpadów drzewnych w postaci zrębki drewna o wilgotności do 25%.

bottom of page