Granpal Eco - kocioł na biomasę.

Oferowane są w zakresie mocy od 15 kW do 150 kW, 

Kotły Granpal Eco pracują trybie w pełni zautomatyzowanym, ograniczając konieczność obsługi przez użytkownika do niezbędnego minimum.

Kotły Granpal Eco spełniają surowe, najnowsze wymagania związane z ochroną środowiska.

Kotły Granpal Eco przeznaczone są do spalania biomasy o wilgotności do 15%, takiej jak.: pellet drzewny, pellet słomiany, ziarno zbóż (np. owies), odpady poprodukcyjne (np. pestki owoców, łupiny orzechów itp…), kotły zrębki (kotły serii Granpal Eco 2Z).

Podstawowe zalety kotła Granpal Eco: 

 • bardzo duża różnorodność spalanych paliw;

 • wysoka sprawność wynosząca 93%

 • nowoczesny sterownik z dużym panelem dotykowym umożliwiającym łatwą obsługę kotła;

 • otwarte oprogramowanie sterownika z łatwą aktualizacją za pomocą karty SD;

 • automatyczna obsługa kilku niezależnych obiegów grzewczych (2 podstawowe + 2 dodatkowe)

 • automatyczna obsługa obiegu ciepłej wody użytkowej (z pomocą c.w.u. lub zaworem c.w.u.)

 • płynna automatyczna regulacja mocy kotła (od 0 do 100%);

 • stały zapis parametrów pracy kotła na karcie SD umożliwiający łatwą diagnostykę;

 • automatyczne rozpalanie przy pomocy gorącego powietrza z użyciem grzałek ceramicznych;

 • duży zasobnik paliwa (od 126 kg do 564 kg) z zabezpieczeniem ppoż.;

 • łatwe czyszczenie kotła;

 • prosta konstrukcja zapewniająca długą i bezawaryjną pracę;

 • dodatkowe opcje jak: automatyczne odpopielanie, analizator tlenu z sondą landa, wentylator wyciągowy z kontrolerem podciśnienia;

 • zdalna kontrola pracy kotła poprzez dowolne urządzenie z dostępem do sieci i przeglądarką internetową (opcja dodatkowa).

Zdalna kontrola pracy kotła

zaloguj się na:

Kotły na pellet - Granpal Eco

NAGRODY

NOWOŚĆ!!

Granpal Eco 2Z to kotły o mocy od 20 kW do 150 kW, przeznaczone do spalania suchej zrębki drewna i trocin.

Kocioł posiada zespół podajników o powiększonej średnicy tak aby bezproblemowo podawać zrębki drewna oraz trociny.

Nad podajnikiem paliwa do komory spalania znajduje się zawór celkowy, a sam podajnik zabezpieczony jest czujnikiem ppoż.

Kocioł może być wyposażony w przykotłowy zasobnik paliwa lub podajnik dostarczający paliwo do kotła bezpośrednio z magazynu paliwa w kotłowni.

Kocioł tak jak inne kotły z serii Granpal Eco 2 jest wyposażony w zaawansowaną automatykę kontrolną z dotykowym panelem sterowania oraz możliwością dostępu zdalnego poprzez dowolne urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do sieci.

  Sterownik  

Kotły na pellet - panel sterowania

Kocioł Granpal Eco jest wyposażony w nowoczesny sterownik z kolorowym panelem dotykowym z wizualizacją pracy kotła. Sterownik nie tylko kontroluje pracę kotła, ale również systemem centralnego ogrzewania z użyciem czujnika temperatury zewnętrznej oraz ciepłej wody użytkowej.


Kocioł automatycznie, płynnie reguluje swoją moc sterując ilością podawanego paliwa i powietrza poprzez cykliczna pracę podajnika oraz dzięki zastosowaniu płynnej regulacji mocy dmuchawy.

Stały zapis parametrów pracy kotła na karcie pamięci SD, alarmów oraz wprowadzanych przez użytkownika zmian pozwala na zwiększenie wsparcia serwisowego i szybkie diagnozowanie problemów.

Podstawowe funkcje sterownika:

 • czujnika temperatury zewnętrznej - opcjonalne sterownia pracą kotła z wykorzystaniem z wykorzystaniem zewnętrznego czujnika temperatury

 • zapis parametrów pracy kotła na karcie pamięci SD w postaci następujących plików danych: 

  • raporty dobowe (zawierają wartości wszystkich mierzonych wartości czujników, archiwizacja dokonywana jest domyślnie co 1 minutę), 

  • alarmy dzienne: zawierają datę godzinę i opis następujących zdarzeń (wszystkich awarii i błędów, które miały miejsce, zmiany parametrów ustawień, wraz z wartościami nowo wprowadzonymi).

 • alarmy wyświetlane w oddzielnym oknie na panelu sterownika kotła (komunikaty zawierają opis alarmu oraz przypisaną do niego datą i godziną wystąpienia),

 • zdalna kontrola pracy kotła poprzez dowolne urządzenie z dostępem do sieci i przeglądarką internetową (opcja dodatkowa).

 • płynna, automatyczna regulacja mocy kotła między 0 – 100%,

 • automatyczne rozpalanie przy użyciu gorącego powietrza

 • optymalizacja spalania z wykorzystaniem analizatora tlenu wyposażonego w sondę lambda (opcja dodatkowa),

 • sterowanie kilkoma niezależnymi obiegami grzewczymi (dwa podstawie obiegi: jeden sterujący pompą kotłową, drugi sterujący pompą c.o., dwa dodatkowe: oba sterują pompą c.o. z zaworem mieszającym).

 • sterowanie niezależnymi obiegami ciepłej wody użytkowej 

 • automatyczna regulacja podciśnienia (opcja dodatkowa),

 • automatycznego rozruchu kotła po zaniku napięcia,

 • zabezpieczenie termiczne - nadzór temperatury wyjściowej z kotła z podwójnym zabezpieczeniem,

Kocioł na owies - Granpal Eco - panel sterownia

Nowość !!!

Nowa opcjonalna wersja sterownika z funkcją ciepłomierza dla kotła na biomasę Granpal Eco.

Sterownik kotła z funkcją ciepłomierza zlicza w sposób ciągły energię wyprodukowaną przez kocioł oraz na panelu pokazuje bieżący przepływ i moc.

 

  Wyposażenie  

Wyposażenie Granpal Eco.jpg

  Schemat kotła  

 
Kocioł na pellet - Granpal Eco - budowa
Kocioł na pellet - Granpal Eco - przekrój
Kocioł Granpal Eco 2P (pionowy wymiennik ciepła):
Kotły na pellet - Granpal Eco 2P - schemat
Czyszczenie wymiennika i opróżnianie popielnika:
Czyszczenie wymiennika kotła
Opróżnianie popielnika kotła

    Filmy    

 
 

    Pliki do pobrania